Hồ sơ Thị lực của tôi
Ứng dụng này chỉ hoạt động ở định dạng dọc.
Hãy xoay thiết bị.
Chào mừng
Hồ sơ Thị lực của tôi
sprite
Giới thiệu
Bạn đang sử dụng đôi mắt của mình trong mọi giây phút của cuộc sống hàng ngày.

Mắt và thế giới thị giác của bạn là duy nhất như một dấu vân tay.
Giới thiệu
Bằng cách hiểu lối sống của bạn, chúng tôi sẽ nắm được bức tranh tổng thể rõ ràng về Hồ sơ Thị lực của bạn và giải pháp tròng kính ZEISS nào sẽ phù hợp nhất với bạn.